Varför Jobbprepp?

De unga som omfattas av nya gymnasielagen får inte ta del av några arbetsmarknadsåtgärder, kommunala projekt eller andra aktiviteter som genomförs genom till exempel Arbetsförmedlingen för att hjälpa ungdomen att komma ut på arbetsmarknaden. Genom Jobbprepp kan de unga som omfattas av NGL ändå få stöd genom ideella krafter att få ett arbete efter skolan. Ett fast arbete handlar för den här gruppen inte bara om försörjning och klara sig själv. Det handlar om liv eller död.

Den tillfälliga lagen som kallas Nya Gymnasielagen ger asylsökande unga som fått avslag på sin asylansökan, en ny chans att få stanna i Sverige. Villkoren inom lagen är tuffa; efter avslutade studier har ungdomen sex månader på sig att skaffa en tillsvidareanställning. Med ett fast jobb kan ungdomen ansöka om ett permanent uppehållstillstånd. Det är svårt för alla unga att komma in på arbetsmarknaden, särskilt svårt är det för den som är ny i Sverige och som saknar ett kontaktnät. Andra unga och nyanlända kan få hjälp av arbetsmarknadsåtgärder som stöd för att få jobb. Den som omfattas av Nya gymnasielagen får inte ta del av arbetsmarknadsstöd så som anställningar med statliga subventioner, nystartsjobb och liknande. Anställningen måste vara tillsvidare (eller vara i minst två år framåt när Migrationsverket fattar sitt beslut om uppehållstillstånd), lönen och övriga anställningsvillkor måste följa kollektivavtal eller gängse villkor i respektive bransch, det får inte vara ett vikariat, timanställning eller projekt.