Våra ungdomar

Under flyktingvågen 2015 kom runt 35 000 ensamkommande barn till Sverige. Av dem placerades omkring 120 på Värmdö. Ett 60-tal ungdomar är en del av Frivilliga Familjehem på Värmdös nätverk. Av dem omfattas runt 45 av den gymnasielagen. 12 avslutade sina studier sommaren 2020. Under höstterminen 2020 och vårterminen 2021 avslutar runt 25 ungdomar sina studier och ska ut och få fasta jobb. Övriga blir klara under 2022 och 2023.