Vad vi gör

Genom kartläggning och god kontakt med våra ungdomar vet vi vilken utbildning de går, var de jobbar extra, när de avslutar sina studier, vilka mål och ambitioner de har. Vi ger individuell coachning, stöd i grupp och genom att vara en ”guide” till arbetsgivare att våga anställa och reda ut vilka villkor som gäller. Kontakt med ungdomarna fortsätter även efter att de börjat sin anställning inför hela processen att ansöka till Migrationsverket om permanent uppehållstillstånd. Jobbprepp är sedan juni 2020 ett projekt inom Värmdö kommun. Våra ungdomar har anknytning till Värmdö genom att de bor här, går i skolan här eller är medlemmar och aktiva i föreningen Frivilliga Familjehem på Värmdö. Mycket av det individuella stödet till ungdomarna sker på ideell basis genom volontärer i föreningen och Värmdö församling, med verksamheten varje onsdagskväll på Värmdö församlings församlingsgård Lyckebo som vårt nav. Här skriver vi cv och personliga brev, coachar och tar reda på vilka möjligheter som finns, söker jobb och extrajobb, har rollspel och tränar intervjuer, situationer på arbetsplatser och har dilemmaövningar.

Jobbprepps bakgrund

Jobbprepp startade som ett i huvudsak ideellt projekt i samarbete mellan Frivilliga Familjehem på Värmdö och Värmdö Församling 2019. Då nya gymnasielagen blev ett faktum (juli 2018) insåg vi att vårt fokus skulle komma att bli att rusta ungdomarna för svensk arbetsmarknad. Genom finansiering av Stockholm Stift kunde Jobbprepp dras igång. Under vårterminen och höstterminen 2019 var fokus att rusta och förbereda ungdomarna som då fortfarande gick i skolan.

2020 riktade vi oss dels utåt med kommunikation mot arbetsgivare och andra aktörer ute i samhället som behövde förstå villkoren för NGL Vi arrangerade seminarium om nya gymnasielagen och framgångsfaktorer, vi gjorde filmer för att synliggöra ungdomarna och visa vilka resurser de är, vi skapade nätverk i lokalsamhället och vi sammanställde informationsmaterial att ge till potentiella arbetsgivare och andra aktörer. Vi fokuserade också på de ungdomar som i juni 2020 skulle ta studenten och som därför var i extra stort behov av stöd. Att få en tillsvidareanställning direkt efter gymnasiet är svårt för alla, extra svårt för den som är ny i Sverige och som därför inte har ett stort kontaktnät. I mars 2020 stängdes stora delar av samhället ner tillföljd av corona-pandemin med resultat att arbetslösheten ökade, i synnerhet bland unga. Dessutom gick skolorna över till distansundervisning vilket gjorde det än svårare att klara sina studier – särskilt svårt för den som genomför en gymnasieutbildning på ett nytt språk, i ett nytt land och på enbart fem år.

Student 2020
Studenter Jobbprepp sommaren 2020

Samtliga som tog studenten juni 2020 fick jobb. Deras anställningar startar som provanställningar, vilket är praxis, och ska övergå till tillsvidareanställningar innan Migrationsverket fattar beslut om PUT. Ett par av ungdomar fick dock inte tillräckligt med arbetstid, och därmed tillräcklig inkomst, på sina arbetsplatser och behöver därmed söka sig vidare.

Vi tar inte åt oss äran att ungdomarna fick jobb, och vi har inte hjälpt alla 12 som gick ut, men några har vi helt klart stöttat hela vägen tills kontraktet var påskrivet.