Kategorier
Arbetsmarknad för unga

Tillsvidareanställningar räddar liv

Det är inte bara ungdomar som omfattas av nya gymnasielagen som räddas av tillsvidareanställningar. Även äldre inom äldreboenden och hemtjänsten gör det. Hur? Jo, Coronakommissionen slår fast att en av huvudorsakerna till den stora smittspridningen inom äldreomsorgen beror på timanställningar och fragmentarisk organisation. Med en timanställning har personal svårt att tacka nej till ett arbetspass och många arbetar på flera ställen vilket gagnar smittspridning. Trots detta är det inom många kommuner – såsom Värmdö – praxis med timanställningar. I en insändare till Nacka Värmdö Posten påpekar vi inom Jobbprepp detta. Vi säger helt enkelt: Vården behöver utbildade undersköterskor – de finns här! Erbjud tillsvidareanställningar, det är bra för alla, och den som anställer säkerställer kompetent, ambitiös personal som kommer att stanna.

https://www.nvp.se/NVP-Asikt/Insandare/tillsvidareanstallningar–kan-radda-liv-i-kommunen