Till dig som arbetsgivare

Att anställa en ungdom som har uppehållstillstånd via nya gymnasielagen

Vad gäller för ungdomarna?

Särskilda villkor gäller för de ungdomar som har fått uppehållstillstånd via nya gymnasielagen. För att de ska få ett permanent uppehållstillstånd och möjlighet att bygga sin framtid i Sverige gäller följande:

 • De ska ha en examen eller ett gymnasieintyg från ett nationellt program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, heltid på gymnasienivå på Komvux, Särvux, eller folkhögskola, eller ett så kallat yrkespaket
 • Efter avslutade studier har de sex månader på sig att hitta antingen en tillsvidareanställning eller en visstidsanställning som sträcker sig över minst två år vid från det tillfälle Migrationsverket fattar sitt beslut.
 • När ungdomen har ett godkänt anställningskontrakt kan de ansöka om permanent uppehållstillstånd. Tidigast två månader innan det tillfälliga uppehållsståndet går ut.

Vad gäller för dig som arbetsgivare?

 • Anställningen behöver vara antingen tillsvidare eller löpa över minst två år från att ärendet prövas av Migrationsverket. Visstidsanställning kortare än två år (timanställning, vikariat mm) godkänns inte av Migrationsverket.
 • En eventuell provanställning måste ha övergått till en tillsvidareanställning då Migrationsverket prövar ärendet. 
 • Anställningsvillkoren ska vara minst i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen. I anställningsvillkoren ingår förutom lön även försäkringar, tjänstepension i enlighet med kollektivavtal.
 • Det får vara en lärlingsanställning.
 • Lönen ska vara så pass hög att den anställde kan försörja sig. Det innebär att när fasta kostnader är betalda såsom hyra, hemförsäkring, CSN, telefon och annat ska den anställde ha mellan 4000 och 5000 kronor kvar att leva på. Om inte den anställde kan visa ett hyreskontrakt räknar Migrationsverket med en schablonhyra på cirka 7000 kr/mån.
 • Anställningen får inte vara subventionerad via statliga bidrag.
 • Tjänsten behöver inte ha utlysts eller annonserats ut.
 • Du behöver anmäla anställningen till Skatteverket (blankett 1160) senast den 12:e i månaden efter att anställningen påbörjats.

Du är välkommen att höra av dig om du har frågor eller funderingar vad det gäller att anställa en ungdom som omfattas av NGL Vi stöttar i första hand ungdomar som har anknytning till Värmdö.