Slutkonferens!

Nu avslutar vi det fleråriga Jobbprepp med en spännande slutkonferens på Gustavsbergsteatern den 19/10 där vi presenterar det mycket goda resultatet av arbetet och får lyssna till och träffa forskare, ungdomar som deltagit i projektet och oss som har arbetat i projektet som referenspersoner och som anställda.

Värmdö församling, Frivilliga Familjehem på Värmdö och Värmdö kommun har samverkat med stor framgång och de allra flesta deltagarna har med stöd av projektet klarat den svåra utmaningen att skaffa ett fast jobb senast sex månader efter sin examen. Vi kommer visa siffror! Vi har gjort en insats som har bidragit till god integration, inkludering och mänskliga och ekonomiska vinster för både Värmdö lokalt och för Sverige.

Varmt välkommen!

Inbjudan som pdf hämtar du här!

ANMÄLAN