Q&A

Några vanliga frågor

Vilka utbildningar godkänner Migrationsverket för ungdomar som omfattas av NGL?

Nationellt program på gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller på gymnasienivå på Komvux, Särvux eller folkhögskola, eller ett så kallat yrkespaket gäller.

Hur är det med betyg – examen/gymnasieintyg/andra intyg från skolor?

Betygsdokument i gymnasieskolan

Examensbevis

Examensbevis utfärdas när en elev har avslutat ett nationellt program, uppfyllt kraven för gymnasieexamen och fått betyg på alla kurser samt det gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan. I föreskrifterna om examensbevis finns information om vilka uppgifter, kolumner och förklaringar som måste finnas med samt hur detta ska utformas. Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:145) om utformning av examensbevis efter nationella program i gymnasieskolan

Studiebevis

När en elev inte uppfyller kraven för gymnasieexamen utfärdas istället ett studiebevis. Skolverkets föreskrifter (2011:148) om utformningen av studiebevis efter nationella program i gymnasieskolan

Gymnasieintyg från introduktionsprogram

Efter avslutad utbildning på ett introduktionsprogram ska rektorn utfärda ett gymnasieintyg som visar vilken utbildning en elev har fått. Från 20 juli 2018 ska det framgå av intyget utbildningens mål, samtliga betyg som eleven har fått och andra insatser som har ingått i den individuella studieplanen (Gymnasieförordningen kap 8 § 21). Om utbildningen har inriktats mot ett särskilt yrkesområde ska det framgå vilket yrkesområde. En elev som avbryter sin utbildning på ett introduktionsprogram eller inte når målen för utbildningen enligt sin individuella studieplan ska få en sammanställning av vilka delar av utbildningen som eleven har fullföljt jämfört med sin individuella studieplan. Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:147) om utformningen av gymnasieintyg efter introduktionsprogram i gymnasieskolan

Svar:

Vilka anställningar gäller?

Detta gäller för anställningen:

 • Arbetet ska vara en tillsvidareanställning eller gälla minst 2 år från det att Migrationsverket fattar beslut i ärendet. Arbetsgivaren behöver därför ha marginal för handläggningstiden.
  • Det får inte vara en provanställning vid tiden för prövning – men det kan vara en pågående provanställning då ansökan om PUT skickas in.
  • Anställningen får inte vara subventionerad med någon form av statligt bidrag, till exempel introduktionsjobb eller nystartsjobb.
  • Anställningen måste ha påbörjats och arbetsgivaren måste ha berättat för Skatteverket om anställningen, ”anställning av utlänning”, innan uppehållstillståndet går ut (blankett SKV 1160, se nedan). 
  • Anställningen får inte innebära sämre villkor än som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen.
  • Arbetsgivaren måste ha sjuk-, trygghets-, liv- och tjänstepension som är på samma nivå som kollektivavtalet eller bättre. 
 • Inkomsten ska vara hög nog för att ungdomen inte ska vara beroende av försörjningsstöd enligt Socialtjänstlagen. Ungdomen får inte ha någon typ av bidrag som bostadsbidrag eller socialbidrag – då räknas det som att man inte har tillräcklig inkomst. Vid bedömningen av hur hög inkomst som behövs, görs en individuell bedömning av den enskildes behov. När de fasta utgifterna är betalade (hyra, lån, studielån, el, hemförsäkring, resekostnader med mera) ska det finnas mellan 4000 och 5000 kronor kvar i månaden att leva på. 
 • Arbetsgivaren måste trygghetssystem i enlighet med kollektivavtal. Om inget kollektivavtal finns måste arbetsgivaren erbjuda sjuk-, trygghets-, liv- och tjänstepension på samma nivå som kollektivavtalet eller bättre. 
 • Anställningen behöver inte vara på heltid och det går att ha flera anställningar.
 • Lärlingsanställning räknas.

Hur lång handläggningstid har Migrationsverket från att de får ansökan om PUT till prövning?

Svar:

Om en ungdom har begått ett brott – kan den då få PUT?

Stadsmissionen svarar: Det räcker inte att ha varit anklagad för brott. Vi vet inte ännu hur allvarlig brottsligheten behöver vara. Men det som ska bedömas är risken för att du begår brott i framtiden. Därför är risken större att du får avslag om du begått flera brott eller på annat sätt visat att du inte bryr dig om regler.

Här försöker vi samla frågor och svar på vanliga frågor som vi får kring Nya Gymnasielagen.

Om inte Migrationsverket godkänner ett hyreskontrakt räknar de med en schablonhyra på cirka 7000 kronor.

Vad krävs för att Migrationsverket ska godkänna ett hyreskontrakt?

Frågor och svar om permanent uppehållstillstånd för dig som tidigare har sökt asyl och nu kan försörja dig själv som anställd eller egen företagare finns på Migrationsverkets hemsida.