Kategorier
Arbetsmarknad för unga Nya Gymnasielagen, NGL

Handböcker som stöd för arbetsgivare och arbetssökande

Idag lanserade Right to Play och Asylrättscentrum en ny handbok om permanent uppehållstillstånd – din roll som arbetsgivare.

Organisationen Rigth to Play har tillsammans med Asylrättscentrum och med stöd från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova idag lanserat en lättöverskådlig handbok, Handbok om permanent uppehållstillstånd – din roll som arbetsgivare, som gör det enklare för arbetsgivare att få koll på anställning av ungdomar med tillfälligt uppehållstillstånd! Man har också tagit fram en handbok till dig som är arbetssökande och behöver ett arbete för att kunna söka permanent uppehållstillstånd, den skriften heter ”Permanent uppehållstillstånd – Hur du ansöker och vad som krävs”.