Kategorier
Nätverk NGL

Engagerat forum för NGL-stöd

Jobbprepp Värmdö bjöd idag in till en digital nätverksträff för aktörer som stöttar NGL-ungdomar, de allra flesta i stockholmregionen. 22 deltagare delade med sig av sina bästa tips för att lyckas; sina erfarenheter och sitt engagemang. Vi behöver inte uppfinna hjulet var och en på sitt håll! Vi har all kunskap och information tillsammans!

Tomas Tysén berättade om Arbetskraftsförmedlingens kampanj REDO. Till skillnad från de allra flesta är REDO en nationell kampanj, ett stöd till alla över hela landet – NGL-ungdomar som hjälpare och arbetsgivare.

Samlade bästa tipsen NGL från nätverksträffen 21/10

UNGDOMARNA:
 • Nära kontakt med ungdomarna
 • Individuell coachning
 • Skriva CV är bra för att samla kunskap och förmågor men räcker inte…
 • Nätverk behövs.Ungdomarna behöver få ta del av andra nätverk – genom integrationssamarbeten, organisationer, mentorprogram mm
 • Stötta genom skolgången och förstå betydelsen av att klara sina studier!
ARBETSGIVARE:
 • Ha arbetsgivareperspektiv.
 • Förstå arbetsgivares situation.
 • Kunna HR-lingo.
 • Skapa relationer, bygga relationer.
 • Guida arbetsgivare – göra det lätt för dem.
 • Ha koll på arbetsmarknaden både lokalt och i landet.
SAMVERKAN:
 • Samverka! Mellan oss alla. Ideella, civilsamhället, kommuner, skolan, näringslivet, ungdomarna.
 • Strukturera våra olika styrkor är och hur vi använder dem på bästa sätt.
NÄTVERKET:
 • Använda varandra, varandras kunskap och erfarenheter.Alla behöver inte uppfinna hjulet.
 • Nationella kampanjen REDO – bra för alla ungdomar och oss. Synliggör gruppen, samlar information och kunskap.
 • Stadsmissionen juridisk kompetens som vi alla kan använda oss av.
 • Lista vilka aktörer som finns för NGL.
 • Länka och hänvisa till varandra.
 • Koll på hemsidor med checklistor och annat.

Nästa nätverksträff blir den 2 december!

Vi ses! Jobbprepp via Eva, Sandra och Anna

21 oktober 2020

Eva Brandsma