Detta är nya gymnasielagen

Under 2018 kunde unga personer som hade fått avslag på sin ansökan om asyl, och som hade hunnit fylla 18 eller blivit uppskriven i ålder medan de väntade på beslut, ansöka om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå enligt den så kallade nya gymnasielagen. Ansökningstiden var mellan 1 juli 2018 och 30 september 2018. Kravet för att omfattas av den nya gymnasielagen var även att ungdomen anlänt till Sverige före 2015-11-24 och att hen fått vänta i minst 15 månader på sitt avslag. Cirka 7 500 unga omfattas av den nya gymnasielagen. För dessa innebar detta att de kunde ansöka om tillfälligt uppehållstillstånd i 13 månader för gymnasiestudier och efter det ansöka om förlängt uppehållstillstånd för att avsluta sina studier.

Nationellt program på gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller på gymnasienivå på Komvux, Särvux eller folkhögskola, eller ett så kallat yrkespaket gäller för att få ett uppehållstillstånd som gäller utbildningens längd och ytterligare sex månader.

Sex månader efter avslutade studier kan ungdomen ansöka om permanent uppehållstillstånd; PUT, i Sverige. Ett villkor att ungdomen har en tillsvidareanställning eller en anställning som varar minst två år fram i tiden från den dag ärendet prövas av Migrationsverket. (Läs villkoren här)

Länk MV tillfälliga lagen:

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Nyhetsarkiv/2020-06-12-Tillfalliga-lagen—detta-kravs-for-att-fa-permanent-uppehallstillstand.html