Kategorier
Arbetsmarknad för unga Nya Gymnasielagen, NGL

Handböcker som stöd för arbetsgivare och arbetssökande

Organisationen Rigth to Play har tillsammans med Asylrättscentrum och med stöd från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova idag lanserat en lättöverskådlig handbok, Handbok om permanent uppehållstillstånd – din roll som arbetsgivare, som gör det enklare för arbetsgivare att få koll på anställning av ungdomar med tillfälligt uppehållstillstånd! Man har också tagit fram en handbok till dig som är arbetssökande och behöver ett arbete för att kunna söka permanent uppehållstillstånd, den skriften heter ”Permanent uppehållstillstånd – Hur du ansöker och vad som krävs”.

Kategorier
Arbetsmarknad för unga Nya Gymnasielagen, NGL

Dagens Arbete skriver om ungdomarnas utmaning

Läs hela texten på Dagens Arbete från den 11 november, 2020

DA/Mikael Färnbos skriver i artikeln om Frivilliga Familjehem på Värmdös Eva och Zahoor:

När Eva och Zahoor berättar förstår jag att det finns en annan helt avgörande faktor i den långdragna historien om de ensamkommande ungdomarna från Afghanistan. Det är nätverken. Vanligt folk. Människor i lokalsamhället som ställt upp för en annan människa i nöd.

Evas ideella engagemang är långt djupare än vad jag tidigare förstått. Föreningen hon driver har ordnat med allt från bostäder till läxläsning och juridisk hjälp. Nu ligger fokus på arbetsmarknaden.

Liknande nätverk finns runt om i hela landet. Människor som frivilligt och utan ersättning öppnat sina hem för ensamkommande unga vuxna för att de ska ha en chans att plugga klart gymnasiet. En chans att stanna i Sverige.

Ett av de större ideella nätverken räknade för några år sedan antalet frivilliga familjehem till cirka fyratusen runt om i landet.

Fyratusen. En folkrörelse.