Kategorier
Arbetsmarknad för unga Nya Gymnasielagen, NGL

Handböcker som stöd för arbetsgivare och arbetssökande

Organisationen Rigth to Play har tillsammans med Asylrättscentrum och med stöd från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova idag lanserat en lättöverskådlig handbok, Handbok om permanent uppehållstillstånd – din roll som arbetsgivare, som gör det enklare för arbetsgivare att få koll på anställning av ungdomar med tillfälligt uppehållstillstånd! Man har också tagit fram en handbok till dig som är arbetssökande och behöver ett arbete för att kunna söka permanent uppehållstillstånd, den skriften heter ”Permanent uppehållstillstånd – Hur du ansöker och vad som krävs”.

Kategorier
Arbetsmarknad för unga Nya Gymnasielagen, NGL

Dagens Arbete skriver om ungdomarnas utmaning

Läs hela texten på Dagens Arbete från den 11 november, 2020

DA/Mikael Färnbos skriver i artikeln om Frivilliga Familjehem på Värmdös Eva och Zahoor:

När Eva och Zahoor berättar förstår jag att det finns en annan helt avgörande faktor i den långdragna historien om de ensamkommande ungdomarna från Afghanistan. Det är nätverken. Vanligt folk. Människor i lokalsamhället som ställt upp för en annan människa i nöd.

Evas ideella engagemang är långt djupare än vad jag tidigare förstått. Föreningen hon driver har ordnat med allt från bostäder till läxläsning och juridisk hjälp. Nu ligger fokus på arbetsmarknaden.

Liknande nätverk finns runt om i hela landet. Människor som frivilligt och utan ersättning öppnat sina hem för ensamkommande unga vuxna för att de ska ha en chans att plugga klart gymnasiet. En chans att stanna i Sverige.

Ett av de större ideella nätverken räknade för några år sedan antalet frivilliga familjehem till cirka fyratusen runt om i landet.

Fyratusen. En folkrörelse.

Kategorier
Nätverk NGL

Engagerat forum för NGL-stöd

Jobbprepp Värmdö bjöd idag in till en digital nätverksträff för aktörer som stöttar NGL-ungdomar, de allra flesta i stockholmregionen. 22 deltagare delade med sig av sina bästa tips för att lyckas; sina erfarenheter och sitt engagemang. Vi behöver inte uppfinna hjulet var och en på sitt håll! Vi har all kunskap och information tillsammans!

Tomas Tysén berättade om Arbetskraftsförmedlingens kampanj REDO. Till skillnad från de allra flesta är REDO en nationell kampanj, ett stöd till alla över hela landet – NGL-ungdomar som hjälpare och arbetsgivare.

Samlade bästa tipsen NGL från nätverksträffen 21/10

UNGDOMARNA:
 • Nära kontakt med ungdomarna
 • Individuell coachning
 • Skriva CV är bra för att samla kunskap och förmågor men räcker inte…
 • Nätverk behövs.Ungdomarna behöver få ta del av andra nätverk – genom integrationssamarbeten, organisationer, mentorprogram mm
 • Stötta genom skolgången och förstå betydelsen av att klara sina studier!
ARBETSGIVARE:
 • Ha arbetsgivareperspektiv.
 • Förstå arbetsgivares situation.
 • Kunna HR-lingo.
 • Skapa relationer, bygga relationer.
 • Guida arbetsgivare – göra det lätt för dem.
 • Ha koll på arbetsmarknaden både lokalt och i landet.
SAMVERKAN:
 • Samverka! Mellan oss alla. Ideella, civilsamhället, kommuner, skolan, näringslivet, ungdomarna.
 • Strukturera våra olika styrkor är och hur vi använder dem på bästa sätt.
NÄTVERKET:
 • Använda varandra, varandras kunskap och erfarenheter.Alla behöver inte uppfinna hjulet.
 • Nationella kampanjen REDO – bra för alla ungdomar och oss. Synliggör gruppen, samlar information och kunskap.
 • Stadsmissionen juridisk kompetens som vi alla kan använda oss av.
 • Lista vilka aktörer som finns för NGL.
 • Länka och hänvisa till varandra.
 • Koll på hemsidor med checklistor och annat.

Nästa nätverksträff blir den 2 december!

Vi ses! Jobbprepp via Eva, Sandra och Anna

21 oktober 2020

Eva Brandsma

Kategorier
Arbetsmarknad för unga

Välkommen till Jobbprepp Värmdö!

Foto: Marika Sivertsson

På vår hemsida samlar vi information om nya gymnasielagen, villkoren som gäller för en NGL-ungdom att få permanent uppehållstillstånd, viktiga blanketter och checklista. Vi skriver också om oss själva, våra ungdomar här på Värmdö och våra framgångar (så klart!). Vi är många runt om i landet som stöttar denna grupp av NGL-ungdomar, en grupp på cirka 7500 individer som har orimliga krav både att klara gymnasial utbildning på kort tid och att få en tillsvidareanställning sex månader efter avslutade studier. Vi i Jobbprepp Värmdö hoppas att vi kan bidra med våra kunskaper och erfarenheter till andra som stöttar, även om vi själva inte kan ge stöd direkt till fler ungdomar än dem vi har på Värmdö.

Här på bloggen lägger vi upp nyheter, aktuella frågor, framgångar, utmaningar. Vi följer läget och berättar hur det går för våra ungdomar.

Jobbprepp är ett projekt i samverkan mellan Värmdö kommun, Värmdö Församling och Frivilliga Familjehem på Värmdö. Tillsammans med näringslivet, skolan och lokalsamhället är vi starka. Ledordet är tillsammans. Vi kommer att klara det här!

Eva Brandsma, projektledare Jobbprepp,
Anna Björnström, Värmdö församling, styrgruppen Jobbprepp