Ansöka om PUT

Här kommer en sammanställning till dig som söker permanent uppehållstillstånd (PUT) på Nya gymnasielagen (NGL) och till dig som stöttar. Skriv gärna ut vår checklista (pdf-fil här)

Detta gäller för anställningen:

 • Arbetet ska vara en tillsvidareanställning eller gälla minst 2 år från det att Migrationsverket fattar beslut i ärendet. Arbetsgivaren behöver därför ha marginal för handläggningstiden.
  • Det får inte vara en provanställning vid tiden för prövning – men det kan vara en pågående provanställning då ansökan om PUT skickas in.
  • Anställningen får inte vara subventionerad med någon form av statligt bidrag, till exempel introduktionsjobb eller nystartsjobb.
  • Anställningen måste ha påbörjats och arbetsgivaren måste ha berättat för Skatteverket om anställningen, ”anställning av utlänning”, innan uppehållstillståndet går ut (blankett SKV 1160, se nedan). 
  • Anställningen får inte innebära sämre villkor än som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen.
  • Arbetsgivaren måste ha sjuk-, trygghets-, liv- och tjänstepension som är på samma nivå som kollektivavtalet eller bättre. 
 • Inkomsten ska vara hög nog för att ungdomen inte ska vara beroende av försörjningsstöd enligt Socialtjänstlagen. Ungdomen får inte ha någon typ av bidrag som bostadsbidrag eller socialbidrag – då räknas det som att man inte har tillräcklig inkomst. Vid bedömningen av hur hög inkomst som behövs, görs en individuell bedömning av den enskildes behov. När de fasta utgifterna är betalade (hyra, lån, studielån, el, hemförsäkring, resekostnader med mera) ska det finnas mellan 4000 och 5000 kronor kvar i månaden att leva på. 
 • Arbetsgivaren måste trygghetssystem i enlighet med kollektivavtal. Om inget kollektivavtal finns måste arbetsgivaren erbjuda sjuk-, trygghets-, liv- och tjänstepension på samma nivå som kollektivavtalet eller bättre. 
 • Anställningen behöver inte vara på heltid och det går att ha flera anställningar.
 • Lärlingsanställning räknas.

Dokument som krävs för ansökan om permanent uppehållstillstånd, PUT 

Du kan göra ansökan av permanent uppehållstillstånd digitalt på Migrationsverkets hemsida. Följ denna länk och använd e-tjänsten (”Ansökan om förlängning av uppehållstillstånd”). Logga in med mobilt id eller bank-ID. (Ibland är det tekniska problem med den digitala ansökningstjänsten, skicka i så fall med vanlig post!). Se till att du har digitala kopior av alla dokument!

 • Betyg/intyg från skolan som ungdomen ska få vid skolavslutningen. (ett tips – begär en närvarorapport från skolan särskilt för den ungdom som har F i betyg i kurser).
 • Anställningsavtal från arbetsgivaren. 
 • Kopia på ditt hyreskontrakt. Annars räknar Migrationsverket med en hyra på 7100 kronor.
 • Elräkning.
 • Hemförsäkring.
 • Eventuell yrkeslegitimation.
 • Blankett 200011 MV ”Ansökan om förlängning av uppehållstillstånd”. Detta är nu en digital e-tjänst. Ska fyllas i av sökande. Logga in med mobilt bank-id. Ansökan går att göra tidigast två månader innan ditt uppehållstillstånd slutar gälla. Om e-tjänsten inte funkar skriv ut pdf-blanketten som du hittar här och skicka den ifylld och underskriven till Migrationsverket.
 • Blankett 202011 MV Uppgifter om försörjning, för dig som tidigare sökt asyl och nu vill ansöka om permanent uppehållstillstånd på grund av försörjning”. Ska fyllas i av sökande, arbetsgivare och facklig organisation. Det är viktigt att skicka in ansökan i tid, men inte tidigare än 2 månader före ditt uppehållstillstånd går ut. Tillvägagångssätt för denna blankett. Det är extremt viktigt att det blir rätt ifyllt:
  1. Ungdomen fyller i sin del. 
  2. Lämnar till arbetsgivaren. 
  3. Arbetsgivaren fyller i sin del. 
  4. Arbetsgivaren skickar till facket (delen ”1.3 Yttrande från berörd facklig organisation”). 
  5. Facket skickar tillbaka till arbetsgivaren. 
  6. Arbetsgivaren ger/skickar dokumentet till ungdomen. 
 • Blankett SKV 1160 ”Underrättelse – Anställning av utlänning”. Ska fyllas i av arbetsgivaren och skickas till Skatteverket. Tips: Många arbetsgivare känner inte till blankett SKV 1160 och kan behöva påminnas! Ungdomen printar ut blankett och lämnar till sin arbetsgivare och ungdomen postar själv blanketten till Skatteverket! Dokumentet skickas till Skatteverket när anställningen börjar. Var noga med att fylla i ditt namn och personnummer rätt likaså företagets namn och organisationsnummer!
  Posta blankett SKV 1160 till: Skatteverket, Box 653, 551 19 Jönköping.
 • Företag med färre anställda än 50 personer kan behöva lämna in balans- och resultatrapport, utdrag ur skattekonto och utdrag ur bankkonto till Migrationsverket. Även företag i vissa branscher kan behöva göra detta.

Övrigt att hålla koll på vid anställning 

Försäkringskassan blankett 5456 Så fort du börjar jobba ska du skicka in blankett 5456 till Försäkringskassan för att till exempel få sjukpenning och EU-kort. Detta görs via nätet och genom mobilt bank-ID. Du måste också skicka anställningsintyg och senaste intyget om uppehållstillstånd till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.