JOBBPREPP

TACK TILL ALLA SOM KOM TILL VÅR SLUTSEMINARIUM PÅ GUSTAVSBERGSTEATERN DEN 19 OKTOBER! TAG DEL AV RAPPORTER OCH FILMER FRÅN SEINARIET NEDAN.
HÄR OCH NEDAN FINNS VÅR RAPPORT ATT LÄSA OCH LADDA NER OCH HÄR KAN NI HÄMTA DEN EKONOMISKA ANALYSEN MED KOSTNADER OCH INKOMSTER FÖR SAMHÄLLET FÖR UNGDOMARNA I JOBBPREPP FRÅN OXFORD RESEARCH.
HÄR KAN DU SE HELA JOBBPREPPS SLUTSEINARIUM
FRÅN DEN 19 OKTOBER 2022. 
Berättelsen om Jobbprepp.

Projektledare Eva Brandsma berättar om Jobbprepp och det lyckade resultatet när projektet närmar sig slutet vid årsskiftet. 

Här får vi också höra Stockholms stifts Katinka Levin och biskop Andreas Holmgren tala om hur viktigt Jobbprepp är och varför Svenska Kyrkan valt att stötta projektet. 

Samhällsvinst som resultat 

Oxford Research berättar om sina mätningar på kostnader och vinster för kommunen och staten genom Jobbprepp-projektet. Nils Brandsma och Maja von Beckerath redovisar sin ekonomiska analys

Arbetsmarknad och invandring Sverige

Hur har invandrargrupper klarat sig över tid? Eskil Wadensjö, professor i arbetsmarknadspolitik vid Stockholms universitet berättar. 

REDO

Arbetskraftsförmedlingen och kampanjen REDO om sitt arbete och hur det går för gymnasielagsungdomar över hela landet. Joanna Ågren och Tomas Tysén berättar. 

Vad gör vi nu då?

Panelsamtal om hur vi på Värmdö kan använda oss av samverkansmodellen och erfarenheterna från Jobbprepp i framtiden. Deltagare: Jens Hoffman, Magdalena Abdeen, Johanna Ramstedt, Cecilia Dufva, Mohammadaziz Nabizadeh, Miranda Ahlers, Eskil Wadensjö. 

Jobbprepp stöttar ungdomar på vägen mot en tillsvidareanställning efter avslutade studier. Vi är ett projekt inom Värmdö kommun som framför allt riktar sig till ungdomar som har tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Jobbprepp är även en guide till en arbetsgivare som vill anställa en ungdom. Här på jobbprepp.nu har vi samlat information om nya gymnasielagen, villkoren och hur man ansöker om permanent uppehållstillstånd. Men framför allt handlar det om ungdomarna. Möt dem här i vårt galleri med deras drömmar, mål och hopp.

Ett fast jobb kan innebära permanent uppehållstillstånd i Sverige om ungdomen uppfyller alla villkor inom den nya gymnasielagen.